Lokaal Actief: Wouter van de Wetering

‘Lokaal actief’ is Wouter van de Wetering. Wouter is de oprichter en initiatiefnemer van Stichting Proeftuin van Amsterdam, de stichting waar De Luwte als vereniging statutair onder opereert. Wouter is coördinator en aanspreekpunt. Mede door zijn visie en onvermoeibare energie is de Luwte uitgegroeid van een haast onmogelijk bewerkbaar stuk grond vol met gravel en steen, tot de bloeiende plek vol groen die het nu is.

Wouter is verantwoordelijk voor de opvang en dagbesteding van de cliënten van de volksbond, de buren van Proeftuin de Luwte (G.J Scheurleerpad 8). Een prachtige en kleurrijke groep mensen van alle gezindten die ieder op hun manier met verslavingsproblematiek kampen. Wouter heeft een professioneel dagbestedingsproject gemaakt van de opvang van de cliënten van de Volksbond: twee keer per week komen zij bij Proeftuin De Luwte op bezoek, en worden hier geactiveerd om voor zichzelf en elkaar te zorgen, te leren koken, naaien, bouwen, theater te maken, en meer. Lokaal actief bestaat uit een kundig en zorgzaam team, met achtergronden in de pedagogiek, psychologie en kunsten, dat over ruime ervaring beschikt om er twee keer per week een prachtige dag van te maken.


Voor meer informatie over de dagbesteding, zie ook Sociaal Maatschappelijke rol