Vereniging Proeftuin De Luwte

Proeftuin de Luwte is een vereniging die – in samenspraak met de gemeente Amsterdam – een deel van het Elzenhagelkavel beheert en onderhoudt tot bestemmingsplannen er worden uitgevoerd. De vereniging is een collectief van creatieve professionals met achtergronden in de biologie, natuurbeheer, (beeldende) kunsten, openbaar bestuur, en filosofie, en eco-management en meer.

Onze ondernemers geven in hun werkplaatsen en ateliers vorm aan ideeën over duurzaam leven in de stad, in meer verbinding met de natuur. De Luwte experimenteert met off-grid and sustainable entrepeneurship, brengt de kwaliteit en diversiteit van de flora en fauna in de omgeving in kaart, verzorgt natuureducatie voor kinderen, organiseert internationale projecten voor Europese jongeren, houdt bijenkolonies, en is een doorlopend experiment waarin één ding centraal staat: het stadse ondernemen van de toekomst.

De stichting vervult een sociaal-maatschappelijke functie door – eveneens in samenspraak met stadsdeel Amsterdam-Noord – twee dagen per week een dagbestedings- en activeringsprogramma te verzorgen voor de cliënten van de hiernaast gelegen Volksbond; mensen met verslavingsproblematiek die hier gestimuleerd worden zelfstandiger, meer verantwoordelijk, en actiever te worden.